Sven Bruun

Sven Bruun jobber som seniorkonsulent i Helsedirektoratet, avdeling for medisinsk nødmeldetjeneste. Forvaltning og design av kontrollromsløsningen i nødnettet for helsetjenesten er hovedoppgaven.

På fritiden er han nestleder i landsråd for Hjelpekorps, og frivillig informasjonsansvarlig, med ansvar bl.a. for Facebooksiden for hjelpekorpset og en del andre informasjonsaktiviteter.

sven-bruun-sh

Sven Bruun