E-postliste

Epostliste for ambulanse og nødmeldetjenesten [113]

Mailinglisten [113] er en liste for ansatte i ambulanse- og nødmeldetjenesten. Den distribuerer nyheter og innlegg som stort sett omhandler den profesjonelle tjenesten, og har over 800 deltagere.

Gruppen er til for: AMK-personell, Ambulansepersonell, Ledere i AMK-sentralene og ambulansetjenestene, Medisinsk ansvarlige, Teknisk systemansvarlig, IT-personell.

Listen har for tiden forholdsvis liten aktivitet, og i mellomtiden kan man se på:

Meld deg på epostlisten ved å registrere deg nedenfor.

Påmelding
Tilknytning